Drukker


Magailca merkt een beetje verandering in haar gedrag. Maar ze geeft er geen aandacht aan. Ze zingt wel een liedje, dat ze zich eenzaam voelt.

Cleopetrus lijkt op een nonchalante heer. Maar hij toont verantwoor-delijkheid en gevoel voor dingen.

Het boek wordt door Pumbo.nl gedrukt.

Magailca en Aila komen andere personages tegen, die de moeite waard zijn om stil bij te staan.